De baas worden over problemen

Soms loopt het niet lekker, je kind zit niet goed in haar/zijn vel. Vaak gaat het na een tijdje weer vanzelf over.
Soms gaat het niet over.
Je kind vertoont gedrag waardoor er steeds weer dezelfde problemen ontstaan. Het is heel moeilijk om dit gedrag te veranderen. Het drukt een stempel op het gezinsleven en je ziet je kind eronder lijden.
Dan kan ik wellicht helpen.

De therapie gaat uit van de kracht van het kind en het gezin

Het kind ervaart een probleem. Ik zie dit als een deel van de persoonlijkheid van het kind waarover het kind te weinig controle heeft. Ik ga samen met het kind op zoek naar dat wat helpt om controle te krijgen over de klacht. We gaan op zoek naar wat nodig is om andere keuzemogelijkheden toe te gaan passen.
Het gedrag van het kind heeft vaak een relatie met patronen in het gezin. Het kan deze patronen versterken of veroorzaken. Daarom kijk ik ook naar de interactie binnen het gezin en werk ik met gezinsgesprekken. Hierdoor wordt ook het gezin betrokken bij het therapieproces en dit geeft ook het gezin de keuzemogelijkheid om uit het belemmerende patroon te stappen. Deze aanpak activeert en versterkt het zelf-oplossend-vermogen van kind en gezin.

Neem contact op met Marijke van Roon

06 41 89 78 55
m.roon@planet.nl