Gezinsgesprekken

Ruzie in gezinnen hoort erbij. Soms is de ruzie te dominant aanwezig binnen het gezin. Voor de ouders is het vaak onduidelijk wie er nu weer begonnen is. Het komt voor dat iemand binnen het gezin altijd de schuld krijgt. De ruzies lopen wel eens zo hoog op dat de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. De schade voor alle gezinsleden is dan te groot. Het is een kluwen, een chaos zonder begin en zonder einde.
Gezinsleden kunnen ook het gevoel hebben om op een eilandje te zitten. Er is weinig ruzie maar ook weinig contact. Iedereen gaat zijn eigen gang. De gezinsleden voelen zich alleen, eenzaam en niet gezien.
In beide gevallen kunnen gezinsgesprekken helpen.

Aanpak: We gaan met heel het gezin aan tafel zitten en gaan in gesprek met elkaar. We gaan samen op zoek naar de onderliggende emoties, gedachtes, overtuigingen. Wat maakt dat gezinsleden zo fel op elkaar reageren of elkaar negeren? We gaan op zoek naar het ontwarren van de kluwen. Wat geeft elk kind binnen het gezin? Wat geven de ouders? Wat hebben ouders en kinderen nodig? We gaan niet op zoek naar een schuldige maar proberen de goede intenties van elk gezinslid naar boven te halen. Tijdens het gesprek gaan we ook op zoek naar patronen die van generatie op generatie door gegeven worden.
Deze gesprekken geven weer lucht aan de leden van het gezin. Ze voelen zich beter begrepen, waardoor iedereen zich weer gezien voelt. De gezinsleden kunnen uit het beklemmende patroon stappen en weer in contact met elkaar komen.

Neem contact op met Marijke van Roon

06 41 89 78 55
m.roon@planet.nlmarijke van Roon